TEKNOLOJİ

Mum Modeli ve Kalıp Tasarımı

Hassas dökümü yapılacak ürünün, bilgisayar ortamında tasarımı yapılır ve simülasyon programlarında analizi yapılır.Gerekli kontrollerden sonra kalıp tasarımına geçilir.Kalıp tasarımı CNC makinelerinde işlenir ve mum model basılmak üzere Mum enjeksiyon makinelerine gönderilir.

Mum Enjeksiyon

 Gelen kalıplar, mum enjeksiyon tezgahlarına bağlanarak, gerekli basınç ve sıcaklıklarda mum enjekte edilir.Kalıptan çıkan malzemeler kontrolleri sağlandıktan sonra salkımlara dizilmek üzere masalara gönderilir.

Salkım Hazırlama

 Mühendislerce belirtilmiş şekle göre, mum modeller salkımlara yapıştırılır.Burada dizim şeklinin önemi büyüktür.Yapılan bu salkımlar temizlenerek seramik bölümüne gönderilir.

Seramik Kaplama

Salkımlar, belli oranlarda hazırlanmış seramik çamuru ile kaplaması yapılır.Kaplama işlemi titizlikle yapılmalıdır.Buradaki işlemlerde yapılan hatalar daha sonraki işlemlerde problemler çıkarabilmektedir.Kaplamanın kalınlığı, kaplama sayısı prosesi önemli derecede etkilemektedir.

Otoklav

Kurutulmuş salkımlarımız, otoklav adı verilen buhar kazanında yüksek basınç ve sıcaklık altında mum boşaltma işlemi yapılarak nihai kalıp haline getirilir.

Pişirme ve Döküm

İndüksiyon ocaklarında eritilen metal, 1000 derece sıcaklıkta ki seramik kalıplara dökülür. Her ocakta alınan çil ve döküm sonrası malzemenin spektrometre cihazında analizi yapılır.Daha sonra raporlanır ve arşive kaldırılır.

Nihai Ürün ve Kalite Kontrol

Ürünler döküldükten sonra kesilir, kumlanır ve ısıl işlemi yapılır. Daha sonrasında kalite kontrole tabi tutulur.Tamamlanan ürünler paketlenir ve sevkiyata hazır hale getirilir.